Analiza zboża AGRONOWAK

Komputerowy analizator wilgotności ziarna

I klasa dokładności - decyzja ZT 228/2004

Prezes Głównego Urzędu Miar-Warszawa: Wiarygodne, dokładne i szybkie urządzenie do określania wilgotności ziaren zbóż i roślin oleistych. DICKEY- john, lider w nowacjach technologii pomiarowych osiągnął wysoki standard testowania zboża łącząc w pełni automatyczne, dokładne określanie wilgotności ziarna z techniką komputerową i automatyką biurowa. Szybki i prosty w codziennym użytkowaniu stanowi rozwiązanie najnowocześniejszej technologii i jest jednym z najbardziej wiarygodnych urządzeń w swojej klasie.

Wykonujemy usługę pobrania próbek u państwa na miejscu, na gospodarstwie

Możecie państwo wysłać próbę do nas. Adres znajdziecie państwo w zakładce kontakt

Koszt pojedynczej próby zależny jest od gatunku towaru, zarządanych parametrów, wielkości pryzmy oraz kosztów paliwa

Oto dokładny cennik:

Dojazd do państwa na gospodarstwo:

- w promieniu 25km .................................= 50zł

- w promieniu 50km .................................= 100zł

- więcej niż 50km .......................................= do uzgodnienia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pszenica i żyto:

- wszystkie podstawowe parametry = 50 zł /1 próbę

(wilgotność, gęstość, białko, gluten)

- wilgotność i gęstość ..............................= 25 zł /1 próbę

- liczba opadania ........................................= 20 zł /1 próbę

- analiza obecności szkodników .........= 30 zł /1 próbę

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pszenżyto, jęczmień, owies, kukurydza sucha:

- parametry (wilgotność i gęstość) ....= 30 zł /1próbę

- analiza obecności szkodników ..........= 30zł /1 próbę

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rrzepak:

- parametry (wilgotność i gęstość) ....= 30 zł /1próbę

- analiza obecności szkodników ..........= 30 zł /1próbę

- zaawartość oleju .....................................= 30 zł /1próbę

W pełni automatyczny GAC 2100 GI mierzy reakcje pojemnościowa próbki ziarna, która jest miarą stałej dielektrycznej, najbardziej wiarygodnego wskaźnika wilgotności. Aby zwiększyć wiarygodność wyników analizy wilgotności DICKEY- john opracował w pełni automatyczne działanie urządzenia. Eliminuje ono błędy człowieka popełniane podczas ważenia próbek, mierzenia temperatury, odczytywania wykresów i tabel oraz wykonywania obliczeń. Ziarno jest po prostu wsypywane do pojemnika i od tego momentu system obsługi przejmuje całkowicie próbkę.

Automatyczne napełnianie
Próbka jest automatycznie ładowana do komory testu i wyrównywana tak, aby zapewnić właściwe wypełnianie i stałą objętość próbki.

Automatyczne ważenie próbki
Różnice w ciężarze testowanych próbek wpływają na dokładność pomiaru. Dlatego GAC 2100 GI waży każdą próbkę i kompresuje różnice dokonując odpowiednich przeliczeń. Eliminacja dokładnego ważenia ręcznego przyspiesza testowanie i minimalizuje błędy.

Korekty zmian temperatury ziarna
GAC 2100 GI wykonuje automatyczny pomiar i kompensację temperatury ziarna w komorze pomiarowej

Kompensacja wilgotności powierzchniowej
GAC 2100 GI mierząc zarówno przewodność elektryczną jak i oporność bierną próbki, posiada zdolność kompensacji wilgotności powierzchniowej. Tylko GAC 2100 GI łączy te wszystkie funkcje w jednym urządzeniu. W ciągu 16 sekund wyświetla wilgotność, temperaturę i przybliżona gęstość próbki wraz z jej numerem identyfikacyjnym. Jeśli jest wyposażony w drukarkę, można otrzymać wydruk, zawierający nazwę firmy, adres, bieżącą datę i godzinę, numer identyfikacyjny próbki, nazwę produktu, datę kalibracji, procent wilgotności, przybliżoną gęstość, temperaturę, numer seryjny urządzenia i dodatkowe parametry.

Komputerowy system
Komputerowy system zarządzający GAC2100 GI posiada następujące cechy:
· pamięć dla 16 kalibracji do testowania wielu różnych zbóż
· możliwość wprowadzania i aktualizowania kalibracji z klawiatury,
· kompletny system kontekstowych "helpów" pomocnych w obsłudze
· alfabetyczne identyfikatory próbek z automatycznym sekwencyjnym numerowaniem dla ułatwienia rejestracji,
· automatyczne ustawianie zakresów, włączanie z góry określonych kalibracji, jeżeli wilgotność jest poniżej lub powyżej wartości granicznych,
· dwa porty interfejsu RS232 (DCE i DTE) do współpracy z komputerami i drukarkami,
· tryb samokontroli pomiędzy testami,
· komunikaty błędów w przypadku, gdy przybliżona gęstość, temperatura lub wilgotność znajdują się poza dopuszczalnymi granicami dla używanej kalibracji.

Bezpieczeństwo danych
Aby zapewnić ochronę wybranych obszarów pamięci GAC 2100 GI, przed dostępem do odpowiednich funkcji musi być podany kod dostępu (szyfr) znany jedynie upoważnionym osobom. Dodatkowo najważniejsze funkcje; takie jak wprowadzanie i zmiana kalibracji i ustawianie opcji wyjścia ( wyświetlanych i drukowanych informacji), są chronione przez specjalny przycisk dostępu, który może być plombowany.

Inwestycja w przyszłość
GAC 2100 GI jest rozsądna inwestycją w Waszym zakładzie zbożowo i paszowym. Można łatwo zmieniać jego programowalne funkcje, wprowadzać nowe i poprawiać istniejące kalibracje, dopasowywać się do aktualnych wymagań. Odporna konstrukcja i łatwość współpracy z zewnętrznymi urządzeniami komputerowymi( np. zdalna transmisja) sprawia, że GAC 2100 GI zadomowi się w Waszym zakładzie na długie lata.

Warunki pracy
Napięcie i częstotliwość sieci: 85-246V, 48-62 Hz przy max 0,4A
Zakres temperatury pracy: 5-45 C o(optymalne warunki pracy winny być ograniczone do zakresu 10-40 Co), jeżeli jest przekroczony, sygnalizowany jest błąd (ERROR)
Granice temperatury ziarna: 0-50 Co
UWAGA: Maksymalna dopuszczalna różnica temperatury pomiędzy pustą komorą i testowanym ziarnem wynosi 20 Co, jeżeli jest przekroczona, sygnalizowany jest błąd.
Waga GAC 2100 GI: 11,9 kg (waga wysyłkowa 15 kg)